Brandmeldsystemen

Snel en precies met minder schade

Brand is een uitermate serieuze aangelegenheid. Dat wordt pas echt duidelijk als je er eenmaal mee geconfronteerd bent, direct of indirect. Brand verwoest namelijk alles. Bestanden, archieven, interieurs, panden, mensenlevens.

Hoe eerder een brand ontdekt wordt, hoe beperkter de schade en gevolgen zullen zijn. Bovendien kunnen bij een vroegtijdige ontdekking en het goed in kaart brengen van de brand hulpverleners en de brandbestrijding veel sneller handelen.

De brandmeldsystemen van ATN Beveiliging zijn erop gericht brand in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. We leveren, installeren en onderhouden brandmeldsystemen, van heel eenvoudige tot zeer geavanceerde. En altijd met de wetenschap dat hoe sneller een brand ontdekt wordt hoe beter het is.

brandmelding_atn_beveiliging

Brandwachten

Onze brandwachten zijn gediplomeerde brandweermensen met ruime ervaring in brandpreventie en-bestrijding. We zetten ze in tijdens evenementen. Ze functioneren naast de beveiliging.

Plaatselijke verordeningen schrijven vaak een brandwacht voor op plaatsen waar veel mensen samen zijn. Onze brandwachten kunnen u dan van dienst zijn met nuttige adviezen en een beginnende brand bestrijden ze snel en adequaat.

Wanneer er teveel mensen in een bepaalde ruimte aanwezig zijn, kan de brandwacht adviseren om de ruimte deels te ontruimen of om geen mensen meer toe te laten.

Tijdens verbouwingswerkzaamheden kan de verzekering een brandwacht voorschrijven. Een goed voorbeeld: bij laswerkzaamheden in een olieraffinaderij zorgt de brandwacht dat schade door brand zoveel mogelijk beperkt blijft. Mocht er brand komen, dan zal de brandwacht direct ingrijpen om de (neven)schade zoveel mogelijk te beperken.

Normering

Van het ontwerpen tot het installeren en onderhouden van een brandmeldsysteem is bij ATN Beveiliging alles gericht op de vroegtijdige ontdekking van de brand. We installeren onze brandmeldsystemen altijd volgens de normering NEN 2535.

Doormelding van een brandalarm kan naar onze eigen Alarm Service Centrale (PAC). Indien noodzakelijk en op advies van de Brandweer kan dat ook naar de Regionale Alarm Centrale (RAC).

Bijkomende zaken

Mensen kunnen bij brand in paniek raken of gedesoriënteerd. Dat zijn zaken om mee te nemen bij een brandmeldsysteem. ATN Beveiliging adviseert over, levert en installeert zaken als:

Vluchtroutesignalering

Ontruimingssignalering

Deurmagneten

Aanwezigheidsregistratie

Nooddeurbeveiliging