Collectieve beveiliging

Collectieve beveiliging: samen sta je sterker!

Collectieve beveiliging draait volgens ATN Beveiliging om de ondernemer. Daarom benaderen we het als collectieve beveiliging van, voor en door ondernemers. Gemeente, brandweer, politie en ondernemersvereniging participeren erin.

Als geen ander weten de ondernemers namelijk wat er speelt. Bovendien hebben we de ervaring dat ondernemers vaak hun eigen wensen en ideeën hebben met betrekking tot de inrichting van de beveiliging. Vandaar dat we bij ATN altijd met de deelnemende ondernemers aan tafel gaan om wensen en eisen te inventariseren. Daar maken we dan het best passende plan voor, dat bovendien rekening houdt met de eisen die gemeente, politie en brandweer stellen. Zodat er ook buiten kantoortijden controle en toezicht is.

alarmsystemen_atn_beveiliging

Meer veiligheid

Als deelnemer van collectieve beveiliging bent u er van verzekerd dat uw bedrijf en het bedrijventerrein in de gaten worden gehouden buiten kantoortijden. Met uw deelnemerschap draagt u bovendien bij aan het verbeteren van de veiligheid op het bedrijventerrein.

 

Overigens: als er een alarmmelding is, moet direct gecheckt worden wat de oorzaak is. Veel alarmmeldingen worden veroorzaakt door technische stroringen of procedurele fouten. Maar soms niet – en dan kun je er maar beter snel bij zijn. Dat is het belang van alarmopvolging.

Keurmerk KVO

ATN Beveiliging heeft verschillende deskundige en zeer ervaren adviseurs in dienst. Naast advies zorgen ze voor implementatie en begeleiding van het gehele traject .Dit geheel conform de normen binnen Keurmerk Veilig Ondernemen, kortweg KVO.

 

In het advies wordt aangegeven welke beveiligingsmaatregelen idealiter moeten worden genomen, ook naar aanleiding van de gesprekken met ondernemers.

Bedrijventerrein

Op bedrijventerreinen is buiten kantooruren (dus ook tijdens weekenden en op zon- en feestdagen) weinig toezicht. Terwijl er bij de verschillende bedrijven veel waardevolle materialen en informatie aanwezig is. Maar collectieve beveiliging is er niet alleen om inbraak en vernieling te voorkomen. Ook bij calamiteiten als brand, wateroverlast, illegale vuilstortingen of schade aan gebouwen moet er binnen enkele minuten hulp zijn. Ook buiten kantoortijden.