Mobiele Surveillance

Mobiele surveillance: bewaking met echte ogen

Mobiele surveillance zetten we in als een permanente beveiligingsmedewerker niet nodig, niet efficiënt of niet gewenst is. Mobiele surveillance vindt vaak plaats in combinatie met een alarmsysteem. Het wordt ook veelvuldig toegepast bij collectieve beveiliging voor bijvoorbeeld bedrijven- of industrieterreinen of woonwijken.

Mobiel surveilleren is niet alleen het planmatige controleren op steeds wisselende momenten. Alarmopvolging behoort ook tot de taken. Dat vergt van de mobiele surveillant heel specifieke kwaliteiten. Zijn (of haar) ogen moeten het doen en dus blinken onze medewerkers uit in opmerkingsvermogen en intuïtie.

surveillance_atn_beveiliging

Het surveilleren

Voor mobiele surveillance heeft ATN Beveiliging een geheel eigen en beproefde werkwijze. Binnen een mobiele surveillance wordt een eigen pakket taken uitgevoerd. Met de zeer getrainde ogen van de surveillanten van ATN.

 

Zo worden objecten en terreinen op verschillende punten gecontroleerd op steeds wisselende tijden. En ja, soms ook 5 minuten na elkaar; criminelen zijn steeds gehaaider en brutaler en nemen gewoon de tijd op; wanneer is de surveillant voor het laatst geweest? Dan hebben we nu een ruim halfuur de tijd…

 

Vandaar dat de mobiele surveillances van ATN Beveiliging op volstrekt willekeurige tijden en momenten haar planmatige controles uitvoert. Daarbij letten we onder meer op:

 

  • Niet afgesloten poorten, hekwerken, deuren en ramen;
  • Afwijkingen met betrekking tot eventueel ingeschakelde verlichting;
  • Afwijkingen in de situatie op de locatie;
  • Persoonscontrole via legitimatie;
  • Brandgevaarlijk situaties.

De voordelen

De voordelen van alarmopvolging door mobiele surveillanten:

 

Opdrachtgever of medewerkers worden niet uit bed gebeld
Opdrachtgever of medewerkers lopen geen risico bij een alarmopvolging
Tijdens ziekte of vakantie van sleutelhouders is het niet nodig om vervangers te zoeken en aan de meldkamer door te geven.

 

Alle auto’s en surveillanten zijn uitgerust met de modernste technische systemen, gekoppeld aan het Track&Trace systeem. Hiermee weten we tot op de meter nauwkeurig waar een surveillant zich bevindt. Op die manier voorkomen we eventuele criminaliteit ten opzichte van of van ons personeel.

Alarmopvolging

Wanneer er een alarmmelding is, moet dat alarm worden opgevolgd. Dat is onder meer een taak voor de mobiele surveillant. Wanneer er een alarmmelding is, krijgen onze mobiele surveillanten dat direct door en gaan meteen ter plekke poolshoogte nemen om te zien wie of wat het alarm heeft laten afgaan.

 

ATN Beveiliging werkt door heel Nederland. Onze kracht is onder meer dat we gebruik maken surveillanten die de locatie ter plaatse goed kennen en die goede contacten hebben met lokale ondernemers en overheden. Kennis is in dit geval alles.

 

Hoe werkt alarmopvolging
Van de Alarm Service Centrale krijgen we een alarmmelding. Die wordt direct doorgezet naar de mobiele surveillant die het dichtst bij de alarmlocatie zit. Wanneer de locatie met camera’s wordt beveiligd krijgt de surveillant de beelden direct op zijn PDA. Vervolgens gaat de surveillant naar de locatie en controleert locatie en omgeving op onregelmatigheden.

 

Ter plaatse worden gerichte maatregelen genomen. Bij een inbraak of vernieling worden politie en opdrachtgever meteen gewaarschuwd. Bij glas- of braakschade kan onze toezichtcentrale een glaszetter of bouwkundig aanpassingsbedrijf inschakelen. Dit 24-uur per dag, 365 dagen per jaar.

 

Loos alarm
Bij loos alarmering start de surveillant het alarmsysteem opnieuw op en schakelt het weer in. Opdrachtgever krijgt van elke opvolging een schriftelijke en/of digitale bevestiging.