Videobewaking

Videobewaking: een plaatje als bewijsvoering

Met videobewaking kunt u zowel aan kostenbesparing als aan effectiviteit doen. Door videobewaking (ook wel camerabewaking) als toevoeging, worden onze surveillanten ondersteund en is de respons op een daadwerkelijke calamiteit veel korter; hierdoor is de kans dat er grote schade ontstaat en u hoge kosten maakt veel kleiner.

Videobewaking met camera’s op terreinen en in/om gebouwen vindt de controle vanuit de alarmcentrale plaats. Er wordt gereageerd op signalen die ongewoon zijn. Dit valt tevens onder de verificatie van alarmmeldingen die  conform het “convenant alarmopvolging” noodzakelijk is voor de inzet van de hulpdiensten.

Van goede camerabeveiliging gaat een preventieve werking uit. Samen met eventuele controleronden door een surveillant bereikt u een optimale risicodekking. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren, dan kunnen de camera’s bruikbare beelden leveren die in het opsporings- en vervolgingsproces van groot belang zijn en in de meeste gevallen als bewijsvoering dienen.

meldkamer_atn_beveiliging