Advies in beveiliging

Wat moet een beveiligingssysteem kunnen? ATN Beveiliging werkt volgens haar eigen filosofie en uitgangspunten. Het doel is altijd het verhogen van de preventiegraad: hoe kunnen we een systeem inrichten om problemen zoveel mogelijk te voorkomen? We ontwikkelen en leggen onze installaties aan vanuit de gedachte dat ze het liefst nooit een melding geven.

 

Nu kunnen we beveiligen wat we willen, zonder plan wordt het niks. Daarom werken bij ATN Beveiliging ervaren adviseurs die in een aantal stappen komen tot een beveiligingsplan van aanpak. Een plan waarbij vooral wordt gekeken aan de voorkant van een probleem. Hoe kunnen we criminelen zoveel mogelijk frustreren? Wat zijn de kritische punten bij brand? Waar liggen logische vluchtroutes?

 

Beveiligen begint met kijken en luisteren. Wat zijn de wensen van de opdrachtgever en zijn budget? Wat is de huidige situatie? Hoe neemt een inbreker de benen? Kunnen we met een bepaalde cameraopstelling de gehele situatie overzien? Bovendien geven we suggesties en aanbevelingen.

 

Onze beveiligingssystemen zijn er altijd op gericht snel te reageren. Bij een alarmmelding mag geen tijd verloren gaan, zodat een brand tijdig bestreden kan worden, mensen kunnen vluchten, een inbreker ingerekend kan worden.
Het is onze ervaring dat alleen via een planmatige aanpak een goede mix van beveiligings-maatregelen gekozen kan worden, zodat alles zich toespitst op preventie en snel reageren. Vanuit die optiek is het belangrijk om met onze adviseurs om tafel te gaan zitten. Of het nu om een eenvoudig alarmsysteem gaat of om een compleet branddetectiesysteem met vluchtroutesignalering.