Management en beheer van veiligheid

Beheer-, management- en veiligheidsprocessen zijn van belang om de beveiliging te borgen en veiligheidsrisico’s continu te verbeteren. ATN Beveiliging helpt u om deze processen in te richten en te implementeren in uw organisatie. De verbetering van deze processen vormt een onderdeel van ons advies.

 

ATN Beveiliging levert hard- en software in de vorm van elektronische apparatuur, systemen en bouwkundige voorzieningen voor beveiligingssystemen. Die worden ingezet tegen criminaliteit en calamiteiten bij bedrijven, instellingen, winkelcentra, bedrijventerreinen, gemeenten en andere overheden, maar ook bij personen.

 

We leveren complete oplossingen voor beveiligingsvraagstukken, opgebouwd uit Organisatorische – Bouwkundige – Elektrische – Signalerende – Compartimenterende – Alarmerende – en Regelende maatregelen. (O.B.E.S.C.A.R.)

 

Onze uitgebreide risicoanalyse wordt uitgewerkt in een beveiligingsplan. Dat geeft u duidelijk inzicht in zowel de oplossing en de gedachte daarachter, als in de investeringen die het met zich meebrengt.