VRKI 2.0 vereenvoudigt het inschatten van inbraakrisico’s

donderdag, april 26th, 2018 Mariëtte de Rooij

vrki 2.0 atn beveiliging

De VRKI 2.0 is volgens het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) teruggebracht naar de essentie, namelijk het inschatten van de inbraakrisico’s en het uitleggen van de daarbij behorende verschillende niveaus van beveiligingsmaatregelen. De vernieuwing van het instrument zorgt ervoor dat beveiligers en installateurs gemakkelijker advies op maat kunnen geven aan hun klanten.

De grootste wijzigingen van de VRKI

De VRKI is opgesplitst in twee delen; deel A en B. Deel A is de methode waarmee de risicoklasse bepaald wordt met daaraan gekoppelde beveiligingsmaatregelen. Deel B geeft inzicht in deze beveiligingsmaatregelen. Aan deel A is het intakedocument toegevoegd, waardoor de intake niet langer vormvrij is. Hierin kunnen de wensen van de klant beter worden beschreven, evenals de geconstateerde risicoklasse en geadviseerde maatregelen. Bovendien worden de gerealiseerde maatregelen aangegeven op de kwaliteitsdocumenten Opleveringsbewijs en Certificaat. Indien er geen eisende partij is, is er een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Op die manier weten beveiligers, verzekeraars én hun klanten direct dat er is voldaan aan alle eisen en wensen.

Publicatie en overgangstermijn

Vanaf 1 mei 2018 mag VRKI 2.0 worden gebruikt. Er zal echter wel een overgangstermijn worden gehanteerd tot 1 januari 2019. Vanaf deze datum wordt VRKI 2.0 definitief en mogen oudere versies niet meer worden gebruikt.

Wat is een VRKI?

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort preventiemaatregelen moeten worden getroffen, en van welke zwaarte.

De VRKI wordt onder meer gebruikt door verzekeraars, beveiligingsbedrijven en eindgebruikers (huisbezitters en ondernemers). Als de beveiligingsmaatregelen zijn uitgevoerd, kan een Beveiligingsbedrijf een Beveiligingscertificaat verstrekken. Opdrachtgevers kunnen hiermee aantonen dat er een goede beveiliging is aangebracht. Verzekeraars kunnen de beschikking over een Beveiligingscertificaat meenemen bij de bepaling van de verzekeringspremie.

Bron: beveiligingsnieuws.nl en het CCV.