ATN Beveiliging in actie tegen illegale hennepteelt

zaterdag, juli 25th, 2015 admin

Het is de nachtmerrie van iedere ondernemen: onderverhuurde kantorenpanden die worden gebruikt voor hennepteelt. De politie en ATN slaan in de aanpak tegen hennepteelt de handen ineen. Afgelopen maand werd in Wormerveer, dankzij melding van ATN, een hennepkwekerij opgerold. Monika Bauer is regio manager Zaanstreek en werkt nauw samen met politie, gemeente en ondernemingsverenigingen: “Korte communicatielijnen, goede samenwerking en continue alertheid van onze surveillanten. Op deze manier kunnen wij ongewenste hennepteelt tegen gaan”.

Leegstaande panden en hennepteelt

Leegstaande panden en hennepteelt
Eind maart bracht het Verbond van Verzekeraars cijfers over hennepteelt naar buiten. Uit de cijfers, afkomstig van de Stichting Salvage, blijkt dat één op de tien branden in (leegstaande) bedrijfspanden veroorzaakt worden door hennepteelt. Door de financiële en economische crisis is het aantal leegstaande bedrijfspanden sterk toegenomen. Op sommige bedrijventerreinen en/of winkelcentra staat 20 tot 25% van de panden voor kortere of langere tijd leeg. Deze leegstand biedt op verschillende manieren ruimte voor hennepteelt en dat brengt de nodige veiligheidsrisico’s met zich mee. Vaak wordt illegaal stroom afgetapt en zijn de algemene veiligheidsvoorzieningen slecht, met als mogelijk gevolg brand. De commissie Brand van het Verbond voor Verzekeraard is van mening dat eigenaren van bedrijfspanden die leeg staan, zich beter bewust moeten zijn van risico’s als brand en lekkage. “Zij kunnen passende maatregelen nemen zoals een inbraak– of brandmeldsysteem of een wekelijkse controleronde”, aldus de commissie.

 

Veel mensen weten niet dat zij in veel gevallen, bij het aantreffen van een hennepkwekerij, verantwoordelijk zijn. “Wanneer jij niet zwart op wit aan kan tonen dat je geen schuld hebt, dan ben je als ondernemer verantwoordelijk”, aldus Bauer. De verhuurder moet kunnen aantonen dat hij/zij niet aansprakelijk is voor en niets weet van de illegale activiteiten in het pand. Wanneer dit niet of onvoldoende kan worden aangetoond kan dit resulteren in hoge boetes, een vordering op het wederrechtelijk verkregen voordeel en een strafblad.

Politie en ATN

ATN is collectieve beveiliger van meerdere industrieterreinen in de Zaanstreek en heeft de handen met zowel de politie als de ondernemingsverenigingen ineen geslagen. Bauer: “Helaas is het een gegeven dat er op veel industrieterreinen leegstand is. Niet iedere ondernemer is evengoed tegen de crisis bestand met alle gevolgen van dien. Op sommige terreinen staan meerdere panden leeg of worden deze onderverhuurd. Aan ons als beveiligingsinstantie de taak het overzicht en de rust op de industrieterreinen te bewaren”. Doordat ATN verantwoordelijk is voor o.a. de collectieve surveillance zijn ze goed bekend met het gebied en veel van de pandeigenaren en huurders. “Dit brengt als voordeel met zich mee dat wij vaak één van de eersten zijn die nieuwe pandeigenaren en/of veranderingen in de bezetting van een pand constateren. We weten welke panden leegstaan en waar dan ook niemand aanwezig hoeft te zijn. Wanneer wij hierin veranderingen opmerken dan trekken wij gelijk aan de bel.”

 

Surveillanten van ATN hebben, tijdens een bijeenkomst van de politie, tips en trucs gekregen over hoe ze een hennepplantage kunnen herkennen. Naast deze tips en trucs hebben ze ook een temperatuurmeter waarmee ze temperatuurverschillen kunnen meten. “Een handige hulpmiddel.Toch was de laatste melding die wij hebben gedaan van een hennepplantage gebaseerd op geur en verdachte personen. Bij de minste twijfel melden wij dit gelijk bij de politie”. Deze heeft een speciaal hennep-team voor de regio Noord-Holland.

Samenwerking

Elke acht weken is er structureel overleg tussen ATN, politie en afgevaardigden van de ondernemingsverenigingen. Bij dit overleg worden alle opvallende en belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen acht weken m.b.t. veiligheid doorgenomen. Dit kan uiteenlopen van een aantal verdachte personen die men tijdens surveillance is tegengekomen tot bijvoorbeeld wantoestanden met betrekking tot het dealen van drugs. De communicatielijnen tussen de politie, ATN en de ondernemingsvereniging zijn, mede dankzij dit overleg, dusdanig direct en geoptimaliseerd, dat de samenwerking soepel verloopt. “Door deze continue informatie-uitwisseling kunnen wij extra alert zijn. Geeft de politie bijvoorbeeld aan dat zij het vermoeden hebben dat er in bepaalde gebieden in drugs wordt gehandeld, dan letten wij tijdens onze surveillance extra op aanwijzingen die dit vermoeden kunnen bevestigen. Uiteraard geldt dit ook vice versa”.

Tips & trucs

De politie publiceerde eind mei een persbericht met een aantal tips & trucs voor particulieren en ondernemers om henneptelers te weren:

 

  • Leg afspraken vast in het huurcontract over waarvoor het pand gebruikt mag worden. Wat mag wel/niet en wat is de staat van het pand voor aanvang van  verhuur.
  • Wat zijn de toegangsafspraken? Neem in het contract afspraken op voor inspectie op onregelmatigheden  en onderhoud.
  • Beding in het contract dat u bij calamiteiten directe toegang tot het pand verkrijgt.
  • Neem als standaardregel in het contract op dat het de huurder niet is toegestaan in het gehuurde pand hennep te kweken, dan wel andere activiteiten te verrichten die op grond van de opiumwet  dan wel anderszins strafbaar zijn gesteld.
  • Laat potentiële huurders zich te allen tijde legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en maak hier, voor uw eigen administratie, een kopie van.
  • Doe enkel en alleen zaken met de huurder, nooit met tussenpersonen.
  • Noteer af en toe kentekens van voertuigen die bij het verhuurde/gehuurde pand geparkeerd staan.
  • Wees als verhuurder alert op activiteiten die bij uw pand plaats vinden. Wanneer er weinig tot geen activiteit plaatsvindt en er sloten worden verwisseld en/of extra sloten worden aangebracht dan is dit verdacht.
  • Laat betalingen m.b.t. huur of service- en onderhoud altijd plaatsvinden via een (bank)rekening. Zo zorgt u voor een kloppende boekhouding wat van belang is voor bijvoorbeeld de verzekering.
  • De huurder mag het pand niet verhuren aan derden.