Op vrijdag 19 juni heeft Monika Bauer namens ATN Beveiliging het Convenant Veilig Ondernemen bedrijventerrein Westerveer en Bruinvis/Eenhoord (gemeente Wormerland) ondertekend.

 

v.l.n.r.: Dhr. R. Butten (Omgevingsdienst IJmond), Dhr. B. Loissen (Politie Zaanstreek-Waterland), Mevr. M. Bauer (ATN Beveiliging), Dhr. P.C. Tange (Burgemeester gemeente Wormerland), Dhr. J.v.Galen (Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland) en Dhr. J. Koomen (bedrijvenvereniging Wormerland).

 

De ondertekening van het convenant, waarin de samenwerking tussen de verschillende partijen op het gebied van ‘schoon, heel en veilig’ wordt vastgelegd, vond plaats in het gemeentehuis van Wormerland. Burgemeester Dhr. P.C. Tange zag toe op de ondertekening en sprak zijn trots en dankbaarheid uit voor de tot stand gekomen samenwerking.

 

Door ondertekening verplichten de partijen zich tot het (preventieve) toezicht op het bedrijventerrein. Zo worden gezamenlijke afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de aanpak van overlast en criminaliteit.

 

Het convenant dat is voortgekomen uit de ondertekening van een intentieverklaring van 4 juli 2014, werd door zowel de gemeente, bedrijvenvereniging, politie, veiligheidsregio, omgevingsdienst en ATN getekend.