brandpreventieBrandpreventieAls ondernemer denkt u daar niet elke dag aan. Maar loopt u eens door uw bedrijf. Kijk naar de kantoorruimtes waar mensen werken. Loop het magazijn binnen. Bekijk de werkplaats. En stelt u zich eens voor dat een immense vlammenzee al die plekken opslokt en er volkomen paniek uitbreekt. Pas dan wordt duidelijk waarom brandpreventie zo belangrijk is. Wat kunt u doen? Wat moet u doen? Een overzicht.

 

Brandpreventie is een serieuze zaak. In de bouw moeten bedrijfspanden voldoen aan strenge normen, vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Ook voor het gebruik gelden allerlei strenge veiligheidsregels. Die zijn gericht op het voorkomen van brandgevaarlijke situaties en de ontwikkeling van brand.

 

Brandpreventie: de inrichting en het gebruik van het bedrijfspand

 

Wat betreft brandpreventie, regelt hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit 2012 het brandveilig gebruik van bedrijfspanden. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de omgang met brandgevaarlijke stoffen, open vuur en rookbeleid, het vrijhouden van brand- en rookwerende deuren en vluchtroutes en de inrichting van de ruimtes.

 

Zo is het voor brandpreventie voorgeschreven dat meubels en bekleding voldoende brandwerend zijn. En dat alles zo is opgesteld dat het een veilige vluchtroute niet in de weg staat. Lees meer op brandveilig gebruik bedrijfspanden.

 

Brandveiligheidsinstallaties

 

Brand kan grote gevolgen hebben. Niet alleen wat betreft bedrijfsschade maar ook op persoonlijk vlak. Mocht er brand uitbreken, dan is een snelle reactie essentieel. Brandveiligheidsinstallaties helpen daarbij.

 

Een aantal installaties – zoals een brandmeldinstallatie – is verplicht voor bedrijven. Daarnaast kunt u kiezen om het veiligheidsniveau verder te vergroten, bijvoorbeeld met een sprinklerinstallatie waarmee u brand vertraagt.

 

Ontruimen en vluchtroute

 

Bij onverhoopte brand is het zaak dat iedereen het pand zo snel mogelijk verlaat. Bij brand kan al snel enorme hitte ontstaan; ook rook levert veel gevaar op. Het is niet voor niets dat een ontruimingsplan een verplichting is.

 

In een ontruimingsplan staat precies beschreven wat, wie en hoe. U bent verplicht jaarlijks te oefenen. Aan het plan worden strenge eisen gesteld. Informatie over de inhoud van het ontruimingsplan leest u hier.