brandveiligBrandveilig gebruik bedrijfspanden, zorgt bij veel ondernemers voor verwarring. Hoe zit het nu precies? Wat is minimaal vereist? Doet u het wel goed? Voor de brandveiligheid voor gebouwen zijn in Hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit 2012 regels opgesteld. Weet u of u goed zit met uw pand? 

 

Brandveilig – ook voor inrichting en opstelling meubels

 

De normen in het Bouwbesluit hebben onder meer betrekking op branddetectie, inrichting en aankleding, brand en rookwerende deuren en de omgang met open vuur en brandgevaarlijke stoffen.

 

Meubels en andere inrichtingselementen in het pand moeten voldoende brandwerend zijn. Het materiaal moet onbrandbaar zijn of niet te snel vlam kunnen vatten. Het Bouwbesluit omschrijft exact aan welke (NEN-)normen materiaal moet voldoen.

 

Voldoet materiaal hier niet aan, dan kunt u het door een gecertificeerd bedrijf laten impregneren. Ook voor de opstelling van meubilair zijn eisen. Meubilair mag niet de vluchtroute belemmeren en er moet voldoende doorstroomcapaciteit zijn. Daarom mag het ook niet kunnen omvallen of verschuiven als veel mensen tegelijk vluchten.

 

Feestversiering

 

Veel bedrijven hebben het bovenstaande prima op orde. En vergeten vervolgens het belang van brandveilige materialen als er een feestje is. Terwijl zaken als slingers, kerstverlichting en andere feestversiering een beruchte veroorzaker dan wel versneller kan zijn van brand. Let er bij aankoop op dat materialen brandveilig zijn. Controleer elektrische verlichting op beschadigingen – denk hierbij ook aan veilig gebruik van verlengsnoeren.

 

Brand- en rookwerende deuren

Brand- en rookwerende deuren functioneren uitsluitend wanneer ze bij brand gesloten zijn. Daarom mag een zelfsluitende deur niet in geopende stand zijn vastgezet, tenzij hij bij brand en bij rook door brand automatisch wordt losgelaten.

Dat laatste wil zeggen dat de deur in deze gevallen vanzelf sluit. Dit moet gebeuren met automatische detectie, dus zonder tussenkomst van een persoon.

 

Brandgevaarlijke stoffen en open vuur

Brandgevaarlijke stoffen zijn vaste stoffen, vloeistoffen en gassen die brandbaar of brandbevorderend zijn of bij brand gevaar opleveren. In veel bedrijven zijn deze stoffen aanwezig. Het ligt voor de hand dat in ruimtes waar deze zich bevinden, geen open vuur mag zijn.

Ook mag er van specifieke stoffen slecht een bepaalde hoeveelheid aanwezig zijn. Ten slotte worden eisen gesteld aan de verpakking. Bekijk voor de exacte regels het Bouwbesluit.

 

Of neem contact op met ATN Beveiliging: 0252 – 527 666 of mail info@atn.nl.