Hoe ziet een goede vluchtroute er uit?

vrijdag, februari 22nd, 2013 admin

vluchtrouteEen veilige vluchtroute is essentieel bij calamiteiten als brand. Veiligheid gaat voor alles, zeker als het om personen gaat. Niet voor niets legt het Bouwbesluit vast dat er in een gebouw voldoende veilige vluchtroutes moeten zijn. Waar moeten die aan voldoen? Een korte verkenning. 

 

Vluchtroute bij brand: goed begaanbaar

 

Stelt u zich eens voor dat er brand ontstaat op de werkvloer. Er hangt dikke rook en iedereen wil zo snel mogelijk weg. Dat leidt vaak tot paniek en precies om die reden zijn er strenge eisen ten aanzien van vluchtroutes.

Een vluchtroute moet de juiste, goed zichtbare vluchtrouteaanduiding hebben. De route mag enkel leiden over vloeren, trappen en/of hellingbanen. Niets mag de vlucht in de weg staan. De route is daarom goed begaanbaar – zonder belemmering door obstakels en met goede belichting tot aan de openbare weg.

Er zijn meer regels. Zo moet er geen gebruik van liften nodig zijn en moet de route leiden naar een veilige plaats. Dat is doorgaans het aansluitende terrein, vanwaar men de openbare weg goed en veilig kan benaderen

Alle deuren open

 

Bij de breedte en draairichting van de deuren wordt rekening gehouden met het aantal personen waarvoor de ruimte is bedoeld. Deuren moeten snel en eenvoudig opengaan, zonder dat sleutels of andere losse voorwerpen nodig zijn.

 

Zijn ruimtes bedoeld voor meer dan honderd personen, dan zijn panieksluitingen verplicht.

 

Vier categorieën vluchtroute

 

Aan een vluchtroute worden strenge eisen gesteld. Er zijn vier categorieën: van ‘gewone’ tot veiligheidsvluchtroute. Bij die laatste geldt bijvoorbeeld een minimale eis voor de weerstand bij branddoorslag en brandoverslag (WBDBO). We hebben een leerzaam artikel over de verschillende categorieën geschreven.

 

Op Wikipedia vonden we nog dit artikel.