Ontruimingsplannen zijn zeer strikt. Dat begrijpt u als u eenmaal de paniek heeft meegemaakt die ontstaat als er ontruimd moet worden. Maar weet u waar een ontruimingsplan precies aan moet voldoen? En hoe vaak u moet oefenen? Alle eisen op een overzichtelijk rijtje.

 

In ontruimingsplannen staat beschreven wie op welk moment welke taken en bevoegdheden heeft. Er staat in hoe de communicatie plaatsvindt en het bevat plattegronden. U bent verplicht zo’n plan te hebben – zowel volgens de bouwverordening, als volgens de Arbowet.

 

Aan ontruimingsplannen zijn eisen verbonden

 

En dat is niet zomaar. Bij onverhoopte brand is het zaak dat iedereen het pand zo snel mogelijk verlaat. De ontwikkeling van rook en hitte gaat immers razendsnel. Hoe zit uw ontruimingsplan inhoudelijk in elkaar?

 

Ontruimingsplan: de toelichting

 

In de toelichting van ontruimingsplannen wordt beschreven voor welke calamiteiten het betreffende plan geldt. Bijvoorbeeld bij brand of het vrijkomen van giftige stoffen. Zijn er aangrenzende bedrijfspanden, onderzoek dan of er onderlinge afstemming nodig is – neem de afspraken in dit gedeelte op. Zorg dat de directie het document ondertekent. Zo krijgt het een formele status.

 

Interne en externe alarmeringsprocedure

 

Hierin omschrijft u op welke manier iedereen wordt gealarmeerd, zowel intern als extern. Intern gaat het om bedrijfshulpverlening, aanwezige personen en naburige panden. Extern gaat het om externe hulpdiensten, zoals brandweer en politie.

 

Situatietekening en gegevens organisatie, installatie en gebouw

 

Deze gedeeltes bevatten de situatietekening en praktische gegevens. De tekening moet onder meer inzicht geven in de ligging van het gebouw ten opzichte van de omgeving. De plaatsing van brandblussers zijn aangegeven en ook vluchtroutes en verzamelplaatsen. Beschrijf in dit gedeelte ook praktische feiten, zoals het aantal etages en ruimtes, het aantal aanwezige personen per tijdvak en de technische gegevens van de brandveiligheidsinstallaties.

 

Wie, wat, wanneer

 

Uw BHV’ers spelen bij de ontruiming een belangrijke rol. Als het goed is zijn zij daarvoor adequaat getraind, ook op de betreffende situatie. In het ontruimingsplan staat precies aangegeven wat hun taken en bevoegdheden zijn. Daarnaast hebben ook andere medewerkers een rol, bijvoorbeeld de portier of de directie. Neem hun taken op in het plan. Vermeld ook wie er bevoegd is de beslissing tot ontruiming te nemen.

 

Snel ontruimen – oefen regelmatig!

 

In het ontruimingsplan staat op welke manier wordt ontruimd. De volgorde, maar ook de vluchtroutes en verzamelplaatsen. Het is belangrijk dat de ontruiming ordelijk verloopt en dat er geen paniek uitbreekt. Oefen daarom regelmatig. Dan weet iedereen wat hem of haar te doen staat. Eén keer oefenen per jaar is verplicht.

 

Toolkit ontruimingsplan

 

Normalisatie-instituut NEN biedt het pakket ‘Leidraad voor een ontruimingsplannen’. Aan de hand van deze praktische toolkit stelt u uw eigen ontruimingsplan op. Naast de volledige normteksten bevat het een handige checklist, diverse sjablonen en voorbeeldmateriaal. U bestelt het pakket via de website van NEN.