Welke vluchtroutes zijn er?

vrijdag, februari 22nd, 2013 admin

vluchtroutesBij brand is het de eerste prioriteit om alle personen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Veilige vluchtroutes zijn daarbij onmisbaar. Het Bouwbesluit legt eisen hierover dan ook nauwkeurig vast: er worden in het algemeen worden vier categorieën omschreven, met een oplopend niveau van veiligheid. 

 

Er worden verschillende categorieën onderscheiden, elk met een eigen toepassingsgebied en eigen eisen. Dit zijn ze:

 

– Vluchtroutes
– Beschermde vluchtroutes
– Extra beschermde vluchtroutes
– Veiligheidsvluchtroutes

 

Vluchtroutes

 

Deze vluchtroute vangt aan in ruimtes die zijn bestemd voor personen en eindigt op een veilige plaats. De route gaat uitsluitend over vloeren, trappen en/of hellingbanen. Niets mag de vlucht in de weg staan – er mogen geen hindernissen zijn.

 

Beschermde vluchtroutes

 

De beschermde vluchtroutes gaan uit van brandcompartimenten. Als in één brandcompartiment brand ontstaat, blijven andere veilig. In een compartiment dient een subbrandcompartiment te zijn, waar mensen minimaal 30 minuten veilig zijn voor rook.Ze moeten het subcompartiment snel kunnen verlaten als de situatie dreigender wordt.

 

Deze routes mogen enkel door verkeersruimtes gaan, niet door verblijfsruimtes. U moet snelle ontruiming kunnen waarborgen, afgestemd op de gebruiksfunctie van het gebouw. Zo moeten er bij bedgebonden patiënten voldoende BHV’ers aanwezig zijn, die kunnen ondersteunen bij een snelle evacuatie.

 

Extra beschermde vluchtroutes

 

Deze routes zijn gescheiden van de brandcompartimenten. Ze moeten minstens een uur gevrijwaard zijn van brand en rook. Er worden strikte eisen gesteld aan materiaal en gebruik.

Veiligheidsvluchtroutes/h4>

Voor deze routes geldt een minimumeis voor de weerstand bij branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen brandcompartiment en route. Bij bestaande bouw is die 20 minuten, bij nieuwbouw 60 minuten. Veiligheidsvluchtroutes zijn uitsluitend toegankelijk vanuit een niet-besloten ruimte – er mogen twee beschermde vluchtroutes in samenkomen.

 

En hoe zit het in uw situatie?

 

Dat vertellen we u graag in een persoonlijk gesprek. Bel ATN Beveiliging: 0252 – 527 666
Dit artikel vonden we trouwens op Wikipedia.