Winkeldiefstal door eigen personeel vermoedt u en dan?

dinsdag, januari 15th, 2013 admin

winkeldiefstal eigen personeelWinkeldiefstal of fraude door eigen personeel – u doet er alles aan om het te voorkomen. En toch kan het zomaar gebeuren.

 

Welke stappen zet u als u vermoedt dat een medewerker steelt of fraudeert? 

 

 Winkeldiefstal eigen personeel? Onderzoek!

 

Wilt u maatregelen nemen tegen de interne criminaliteit, dan zult u voor bewijs moeten zorgen. U kunt professionals zo’n onderzoek laten doen, maar u kunt het ook zelf doen. Voordeel is dan dat u zelf de regie houdt.

Zelf doen is in eerste instantie ook de voordeligste oplossing. Wel loopt u het risico dat u te dicht betrokken bent en dat emoties de overhand nemen. Ook kunt u fouten maken die u alsnog geld kosten. Mogelijke acties:

Observeer en controleer: Verzamel feiten, bijvoorbeeld door beelden van bewakingscamera’s te bekijken en kassastaten uit te draaien.

 

Voer controles uit: In uw winkel mag u de jassen, tassen etc. van personeel controleren, het zogenaamde visiteren. Dan moet er wel een visitatieregeling in uw huishoudelijk reglement zijn opgenomen. Let op: visitatie is niet hetzelfde als fouilleren. Alleen de politie mag fouilleren.

 

Ga in gesprek: Het is wenselijk om voor een gesprek voldoende bewijzen te hebben. Stel de betrokken medewerker vragen en geef alle ruimte om te antwoorden. Zet hem of haar niet onder druk en vermijd suggestieve vragen. Zorg dat er een getuige aanwezig is.

 

Een alarmsysteem heeft in dergelijke situaties over het algemeen niet zoveel nut.

 

Onderzoek door professionals

 

U kunt ook de hulp inroepen van specialisten: politie, recherchebureau, accountant of mystery-shopper. Die zijn objectief en weten wat er moet gebeuren. En al kost het geld, de afhandeling is vaak efficiënt en u loopt minder risico op dure fouten.

 

Inzet cameratoezicht

 

In bepaalde omstandigheden mag u gebruik maken van cameratoezicht en zelfs een verborgen camera op de werkvloer. Voorwaarde voor dat laatste is dat werknemers kunnen weten dat de inzet van verborgen camera’s op de werkvloer mogelijk is, bijvoorbeeld via vermelding in het huishoudelijk reglement.

 

U moet voldoen aan de Wet op de ondernemingsraden. Houdt u zich niet aan deze regels, dan bent u strafbaar.